Hạnh phúc gia đình

Bí quyết để có gia đình hoàn hảo

hpgd.net với những tin tức gia đình, tình yêu, phòng the, tâm sự, làm đẹp, nội trợ, khéo tay, mẹo hay,…sẽ giúp các bạn có một kiến thức tổng thể về gia đình, bí quyết giúp bạn có một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo trong cuộc sống.

Toàn cảnh điểm chuẩn của các trường công an.

Toàn cảnh điểm chuẩn của các trường công an.

Cụ thể như sau:

1. Học viện An ninh Nhân dân:

* Ngành Nghiệp vụ An ninh:

Khối A – Nam: 25,5 điểm; nữ: 27,0 điểm

Khối A1 - Nam: 22,0 điểm; nữ: 26,0 điểm.

Khối C – Nam: 22,0 điểm; nữ: 26,5 điểm.

Khối D1 – Nam: 21,5 điểm; nữ: 24,5 điểm.

* Ngành Luật:

Khối A – Nam: 24,5 điểm; nữ: 26,0 điểm.

Khối C – Nam: 23,0 điểm; nữ: 25,5 điểm.

Khối D1 – Nam: 22,5 điểm; nữ: 26,0 điểm.

* Ngành Công nghệ thông tin:

Khối A – Nam: 25,5 điểm; nữ: 26,5 điểm.

Khối A1 – Nam: 21,5 điểm; nữ: 25,0 điểm.

* Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước:

Khối C – Nam: 23,0 điểm; nữ: 27,0 điểm.

Khối D1 – Nam: 22,0 điểm; nữ: 26,0 điểm.

* Ngành Ngôn ngữ Anh:

Khối D1 – Nam: 23,5 điểm; nữ: 33,0 điểm.

* Ngôn ngữ Trung:

Khối D1 – Nam: 25,0 điểm; nữ: 30,0 điểm.

2. Học viện Cảnh sát nhân dân:

* Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát:

Khối A – Nam: 26,5 điểm; nữ: 27,5 điểm.

Khối A1 – Nam: 21,0 điểm; nữ: 25,0 điểm.

Khối C - Nam: 22,5 điểm; nữ: 26,0 điểm.

Khối D1 – Nam: 19,5 điểm; nữ: 25,0 điểm.

* Ngành Ngôn ngữ Anh:

Khối D1 – Nam: 23,0 điểm; nữ: 30,0 điểm.

3. Đại học An ninh Nhân dân:

* Ngành Nghiệp vụ An ninh:

Khối A - Nam: 22,5 điểm; nữ: 24,5 điểm.

Khối A1 – Nam: 20,5 điểm; nữ: 24,0 điểm.

Khối C – Nam: 19,5 điểm; nữ: 25,0 điểm.

Khối D1 – Nam: 19,5 điểm; nữ: 23,5 điểm.

4. Đại học Cảnh sát Nhân dân:

* Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát:

Khối A – Nam: 24,0 điểm; nữ: 26,0 điểm.

Khối A1 – Nam: 22,0 điểm; nữ: 24,0 điểm.

Khối C – Nam: 21,0 điểm; nữ:  24,0 điểm.

Khối D1 – Nam: 21,5 điểm; nữ: 24,0 điểm.

5. ĐH Phòng cháy chữa cháy:

Phía Bắc, khối A – Nam: 22,5 điểm; nữ: 24,5 điểm.

Phía Nam, khối A - Nam: 20,5 điểm; nữ: 22,5 điểm.

6. ĐH Kỹ thuật hậu cần CAND:

Phía Bắc, khối A – Nam: 22,5 điểm; nữ: 25,0 điểm.

Phía Bắc, khối A1 – Nam: 19,0 điểm; nữ: 22,5 điểm.

Phía Nam, khối A – Nam: 18,5 điểm; nữ: 22,5 điểm

Phía Nam, khối A1 – Nam: 15,0 điểm; nữ: 21,5 điểm.

Theo Thanh niên

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*